De 7 Kosmische Stralen

Hieronder een korte toelichting en beschrijving over de eigenschappen van elke straal. Het is een heel summiere en beknopte opsomming en weet dat elke straal verbonden is met bepaalde kleuren, sterrenbeelden, planeten, kleuren, kristallen/mineralen, enz ... Eerste Straal van Wil of Macht Deugden: Kracht, moed, standvastigheid, kracht om te regeren, maatregelen te nemen, ... Ondeugden: Hoogmoed, eerzucht, koppigheid, hardheid, begeerte anderen te overheersen, ... Te verwerven deugden: Tederheid, nederigheid, medegevoel, verdraagzaamheid, geduld, ... Tweede Straal van Liefde-Wijsheid Deugden: Kalmte, kracht, geduld en uithoudingsvermogen, trouw, intuïtie, heldere intelligentie, .... Ondeugden: Teveel opgaan in studie, ongevoeligheid, onverschillig voor onderen, minachting, ... Te verwerven deugden: Liefde, mededogen, ontzelfzuchtigheid, energie. Derde Straal van Actieve Intelligentie, Hoger Denkvermogen Deugden: Ruim inzicht in abstracte vraagstukken, helder verstand, concentratievermogen, ... Ondeugden: Intellectuele hoogmoed, koelheid, afzondering, verstrooidheid, koppigheid, zelfzucht,... Te verwerven deugden: Medegevoel, verdraagzaamheid, toewijding, nauwkeurigheid. Vierde Straal van Harmonie door Conflict Deugden: medegevoel, lichamelijke moed, edelmoedigheid, toewijding, vlug van begrip en waarneming, ... Ondeugden: Egoïsme, onnauwkeurigheid, sterke hartstochten, buitensporigheid, ... Te verwerven deugden: Kalmte, vertrouwen, zelfbeheersing, onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid, ... Vijfde Straal van Kennis en Wetenschap, Lager denkvermogen. Deugden: Nauwkeurige uiteenzetting, gezond en scherp verstand, onafhankelijkheid, oprechtheid, ... Ondeugden: Grove kritiek, bekrompenheid, aanamtiging, vooroordeel, onverzoenlijke geaardheid, ... Te verwerven deugden: Eerbied, toewijding, medegevoel, liefde, ruim-denken, ... Zesde Straal van Toewijding Deugden: Toewijding, eenpuntig denken, liefde, tederheid, intuïtie, verknochtheid, eerbied, ... Ondeugden: Zelfzuchtige en jaloerse liefde, partijzucht, zelfmisleiding, sektarisme, vooroordeel, ... Te verwerven deugden: Zelfopoffering, kracht, waarheidsliefde, kalmte, gezond verstand, ... Zevende Straal van Ceremoniële Orde of Magie Deugden: Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, zelfvertrouwen, zorg voor details, ... Ondeugden: Hangen aan uiterlijkheden, hoogmoed, bekrompenheid, strak vasthouden aan eigen mening, ...

Te verwerven deugden:

Eenheidsbesef, ruim denken, verdraagzaamheid, nederigheid, zachtheid, liefde, ..
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
7 Kosmische Stralen: Beschrijving