De Aura, het Lichtlichaam

Wat is een Aura? Elk levend wezen wordt omgeven door een soort electrisch veld. Dit veld noemt men de aura. Verschillende mensen kunnen dit veld ook zien (kleur) of voelen (trilling). Bij een gezonde aura zijn de kleuren helder. Verstoringen in een auraveld kunnen leiden tot fysieke en psychische klachten. De aura is verbonden met onze chakra’s. Een aura bestaat uit verschillende lagen, waarvan we er hier enkele bespreken: Het etherische lichaam Dit veld is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt. In het etherische lichaam zijn chakra's aanwezig die levensenergie uit de kosmos opnemen en vervolgens verdelen. Het astrale of emotionele lichaam Dit is het veld op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Om dat het astrale lichaam onze emoties herbergt heet het ook wel het emotionele lichaam. Het mentale lichaam Het mentale veld helpt je bij het denken, fantaseren, je intuïtie en bij creatieve processen. Het mentale lichaam Opgesplitst in het lager mentale lichaam (je aardse persoonlijkheid) en Hoger mentale Lichaam (je zielepersoonlijkheid). Het spirituele lichaam In het spirituele veld (verschillende lagen) liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen, alsook je Ziel, je Monade, je Goddelijk verbinding.
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
De Aura