Wat zijn de Chakras

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtige energie ontvangt, assimileert en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen als wiel of schijf, en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit. Goed functioneren van onze chakra's is nodig voor onze gezondheid en ons wel-voelen. Voor ons als mensen zijn de 7 hoofdchakra’s het meest van tel, wat niet wil zeggen dat de vele kleinere chakra’s in ons lichaam minder belangrijk zijn. Goed functioneren van Het chakra-systeem ontstond meer dan vierduizend jaar geleden in India. Er werd naar chakra's verwezen in de oude Veda's, de later Upanishaden, de Yogasutra's van Pantanjali e.a. In de jaren 20 werden de chakra's naar het Westen gebracht door Arthur Avalon. Thans erkent men bij vele vormen van energetisch helen het belang van de chakra's. Ons lichaam bevat vele chakra's: er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een energiekolom die zich van de onderrug tot de kruin uitstrekt; er bevinden zich ook kleinere chakra's in de handen, voeten, vingertoppen en schouders; ook bevinden er zich chakra's buiten ons fysieke lichaam; eigenlijk zou elke werveling van activiteit een chakra kunnen genoemd worden. Elk chakra heeft zijn invloed op ons leven, onze gezondheid en hoe we ons voelen. Het is dan ook belangrijk dat elke chakra werkt zoals het hoort en dat ze onderling in balans zijn. Neem hier een kijkje voor een diepgaand Esoterisch Chakra Healing Traject Hieronder volgt een summiere beschrijvng van de 7 hoofdchakra's Het eerste chakra - Basis chakra - Wortelchakra Het eerste chakra bevindt zich aan de stuit en geeft onze basisbehoeften weer. Het eerste chakra heeft de taak ons te wortelen, te aarden en ons fysiek sterk te doen zijn. Blokkades in dit chakra maken dat je je niet zeker voelt, wat zich niet alleen in onzekerheid, maar als een soort tegenreactie ook in een overdreven geldingsdrang kan uiten. De eraan verbonden kleur: rood Het tweede chakra - Sex-chakra - het Sacraalschakra Het tweede chakra bevindt zich onder de navel en geeft onze sexuele behoeften en ook emoties weer. Dit chakra heeft de taak je bewust te doen zijn van en jezelf bewust te laten omgaan met je gevoelens en emoties, waaronder het sexueel uiten ervan. Blokkades kunnen sexuele spanningen veroorzaken, moeite met je te uiten. De eraan verbonden kleur: oranje Het derde chakra - Zonnevlecht chakra Het derde chakra bevindt zich in het maaggebied en staat voor mach en wil en heeft de taak je gevoel voor wat goed voor je is en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het hangt ook samen met emoties. Blokkades kunnen leiden tot blokkering van gevoelens of het omzetten van negatief gevoelde gevoelens naar voor jou meer acceptabele, minder bedreigende gevoelens (huilen van woede in plaats van erop los te slaan). De eraan verbonden kleur: geel Het vierde chakra - Hartchakra Het vierde chakra bevindt zich in het hartsgebied en staat voor liefde. Het heeft als taak de ontwikkeling van gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Blokkades in dit chakra kunnen tot uitdrukking komen in depressiviteit, weinig plezier in het leven. De eraan verbonden kleur: groen, alsook roze. Het vijfde chakra - Keelchakra Het vijfde chakra bevindt zich in het keelgebied en staat voor communicatie. De eraan verbonden kleur: blauw Het zesde chakra - Derde oog chakra - Voorhoofdchakra Het zesde chakra bevindt zich tussen de werkbrauwen en staat voor je intuïtie. Het is de zetel van 'wijsheid' in de zin van weten wat je met je leven aan wilt. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je visie. Blokkades aan dit chakra leiden tot richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid. De eraan verbonden kleur: indigo (ook paars) Het zevende chakra - Kruinchakra Het zevende chakra bevindt zich bij onze kruin. Het staat voor de spirituele ontwikkeling en kan gezien worden als het vat waarin de andere chakra-kwaliteiten zich verzamelen, en met name die van het hartchakra. De eraan verbonden kleur: violet (ook wit)
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
De Chakra’s