De 7 Kosmische Stralen: Basis en Werkzaamheid

De basis voor de alhier beschreven Stralenleer vindt zijn oorsprong in de leringen van Meester Djwhal Khul, de tibetaan, aangereikt in de boeken van A. Bailey,(Bron) De 7 Kosmische Stralen hebben een sterke invloed in het Universum, en dus ook op planeet Aarde en al haar leven. Elk mens is zowel in zijn aardse persoonlijkheid, alsook vanuit de Ziel en Monade beïnvloedt door deze 7 Stralen. Naargelang de combinatie vertelt dit veel over de uitdagingen en talenten van een mens. In de esoterische astrologie wordt rekening gehouden met de instroom van deze 7 Stralen, met de Planeten, de Sterrenbeelden, enz... Meester Djwhal Khul spreekt hier over de Nieuwe Psychologie.

Basis & Werkzaamheid

Onderstaand een zo eenvoudig mogelijke en summiere weergave van de oorsprong en stroming van de 7 Stralen, zodat een beeld kan worden gevormd van hoe deze naar onze planeet toestromen. De Zeven Stralen vinden hun oorsprong in het bewustzijn van de Zeven Grote Entiteiten die de zeven sterren van de Grote Beer beïnvloeden/doorstromen. Elke Straal staat voor een Archetypische Energie. Ster nr. 1: Straal Een: Wil, Macht en Creativiteit Ster nr. 2: Straal Twee: Liefde en Wijsheid Ster nr. 3: Straal Drie: Actieve Intelligentie of Aanpassingsvermogen Ster nr. 4: Straal Vier: Harmonie door Conflict of Schoonheid en Kunst Ster nr. 5: Straal Vijf: Concrete Kennis of Wetenschap Ster nr. 6: Straal Zes: Toewijding en Idealisme Ster nr. 7: Straal Zeven: Ceremoniële Orde en Magie Via de Grote Beer dan stromen de 7 stralen door naar de ster Sirius. Vervolgens worden de Zeven Stralen naar de zeven sterren van de Pleiaden gezonden. Middels de Sterrenbeelden en de Zon vinden ze hun weg naar planeet Aarde. Meer info over de 7 Kosmische Stralen

STRAAL-ANALYSE (psychologisch)

Een "straal" wordt gedefinieerd als een specifieke hoedanigheid van energie, hetgeen inhoudt dat een gegeven straal door verschillende energieën in uiteenlopende vormaspecten uitgedrukt kan worden. Omdat mensen uit meervoudige energieën bestaan, worden ze door meer dan één straal beïnvloed: de straal van het fysieke lichaam, die van het gevoelslichaam, die van het mentale lichaam, die van de gecoördineerde persoonlijkheid en die van de Ziel en uiteindelijk ook die van de Monade. Bvb: In de kinderjaren wordt iedereen hoofdzakelijk beheerst door de straal van het fysieke lichaam. Later worden we beheerst door de straal van het gevoelslichaam, en daarna door die van het mentale lichaam. Tijdens deze stadia is het niet mogelijk de straal van de Ziel met zekerheid te bepalen, want alleen de stralen van deze andere energieën treden op de voorgrond. Later, tijdens de evolutie van het verder leven komen de persoonlijkheids- en zielstraal meer en meer naar voren. Dit is dan, laten we zeggen voor een groot deel, bepalend hoe iemand in het leven staat. De verhouding tussen de persoonlijkheidsstraal en de Zielstraal kan men zich dan als volgt voorstellen: Als gevolg van de beperkingen van de aardse persoonlijkheid (persoonlijkheidsstraal) kan een mens slechts bepaalde doelstellingen bereiken. Hoe meer men in de Ziel openbloeit des te meer komen de kwaliteiten van de Ziel (Zielstraal) aan de oppervlakte. Bvb: De persoonlijkheidsstraal duidt op iemands beroep of carrière in de buitenwereld, zijn uiterlijke verschijning, zijn levensrichting, doel en intentie. Aan de andere kant duidt de Zielenstraal op iemands fundamentele kwaliteit en de manier, waarop hij zijn doel bereikt.
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
De 7 Kosmische Stralen