Munay-Ki 9 Inwijdingen

Munay-Ki inwijdingen openen een nieuwe deur  in je proces van versnelde evolutie naar  bewustwording, onvoorwaardelijke liefde  en naar wie en wat je in wezen bent,  naar passie om je ware bestemming  te kunnen manifesteren  in de wereld en volledig in harmonie te kunnen leven,  telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid. Tijdens de Munay-Ki Rites worden de codes voor dit nieuwe menszijn aangeboden in de vorm van  energietransmissies. 

1. Initiatie van de Heler: Hampe Rite

Deze initiatie aktiveert je vermogen tot heling van jezelf en anderen. Het doet een diepe, zachte  onderstroom van liefde en begrip ontwaken. Het is een zegening en een bekrachtiging die van  meester op leerling wordt doorgegeven. Als leerling wordt je opgenomen in de cirkel van genezers  en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben  ontvangen.

2. De Banden van Kracht: Chumpi Rite

Vijf energetische Banden van Kracht worden in elkaar in je energieveld geweven. Ze geven  belangrijke spirituele bescherming. De Banden werken als filters, doordat ze zware energie die op  je afkomt, uiteen laten vallen in de krachten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en  puur licht. De Banden zorgen ervoor dat je, verbonden met alle natuurlijke krachten, in je eigen  natuurlijke kracht komt te staan. Deze Banden blijven altijd bestaan en zijn altijd actief. De initiatie in de Banden van Kracht geeft een diepe verbinding met je eigen innerlijke kracht,  door de verbinding tussen je ziel en wie jij hier en nu op aarde bent. 

3. Initiatie van Harmonie: Ayni Karpay

Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het universum. Zeven archetypen,  universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes in je chakra's geplaatst.  Vanaf je onderste chakra's omhoog zijn dat achtereenvolgens de archetypen van de Slang,  Jaguar, Kolibrie, Adelaar (condor), Huascar-Inca, Quetzalcoatl en Pachakuti-Inca. De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie en de volgende drie zijn  krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen  kennen: de Benedenwereld, ons onderbewustzijn; de Middenwereld, de zichtbare en tastbare  wereld waarin wij leven en de Bovenwereld, ons hoger Zelf. De kwaliteiten van elk van deze archetypen zijn niet buiten ons maar zitten al in ons. Door ze  echter via inwijding bewuster te maken zullen ze ook echt voor ons actief worden. Deze zaadjes  zijn een potentieel. Ze zullen verder ontwaken en opbloeien door aandacht, adem, meditaties en  vuurceremonies. Zo zullen de archetypen ook helpen om vervuiling, ontstaan door pijn en trauma,  die in je chakra's is geslopen te verwijderen. Je chakra's kunnen weer helder en schoon worden  en stralen in hun originele kleuren.

4. Initiatie van de Ziener: Kawaq Rite

Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare  wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Nieuwe paden van energie worden als een  kroon en een ketting aangelegd, die onder meer je visuele cortex in je achterhoofd verbindt met je  derde oog en met je hart. Een soort van herbedrading van je centra van waarnemen. Het versterkt  ook je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Zien  en denken gaan samen met voelen en weten. Je gaat zien wat eerder niet werd waargenomen in  het innerlijk en onbewuste van jezelf en van de ander. Het geeft een heldere kijk en hogere  inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Ook wordt je  gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de  kosmos. Je zult meer synchronisiteit zien en ervaren. Na deze vier basisinitiaties volgen de drie initiaties die je afstemmen op de frequentie van het rijk  van Engelen en Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca- helers. Deze inwijdingen geven je onder meer verbinding met het Veld van onbegrensde  collectieve wijsheid.

5. Initiatie van de Hoeder van de Dag: Pampamesayok

De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. Zij werken met de  onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplaatsen van de aarde om harmonie te brengen  in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de  aarde verwaarloosd. Met deze inwijdingen verbetert je relatie met de Aarde, met onze grote  Moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt.  De Hoeders van de Dag zijn de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers. Zij eren en  danken de natuur in al haar grootsheid en weten zich er een onlosmakelijk onderdeel van. Zij is  een tijdbewaarder, zoals de Maya de patronen in de tijd hebben bestudeerd en bewaard. Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen innerlijk vrouwelijke en geeft  herwaardering van de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat  verbindingen tot stand brengt. Deze inwijding helpt je ook om over je angst heen te stappen en  om vrede en waarheid in praktijk te brengen. Deze inwijding verbindt je met een afstammingslijn  van Inca-helers uit het verleden.

6. Initiatie van de Hoeder van Wijsheid: Altomesayok

Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het brengt je relatie met  de hemel en Vader Zon, Inti Tai Tai, weer in het reine. De Zon, de kracht van creatie. Deze initiatie is geassocieerd met de door sneeuw en ijs bedekte bergtoppen van de heilige  bergen op de wereld. Door alle tijden heen zijn deze bergen gezien als krachtplaatsen, waar de  Apu's, de Heilige Berggeesten, verblijven. Elke berg wordt geëerd als de plaats waar de mens  God ontmoet. In de Andes gaat men er vanuit dat na de dood je lichaam wordt teruggegeven aan de aarde, dat  je energie naar de sterren gaat en dat je wijsheid naar de bergtop gaat. In de aarde vindt de  transformatie plaats van de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de  bomen vallen, een tijdlang in slaap zijn en vervolgens weer als compost voeding zijn voor nieuw  leven, zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is  verbonden met wijsheid van alle tijden, uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het  oneindige. Deze inwijding verbindt je met een lijn van Inca-helers die de oude wijsheid hebben bewaard en  met lichtwezens die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt jou ook  te proeven van collectieve wijsheid. Met deze inwijding worden ook oude trauma's geheeld en kun  je op zielsniveau weer meer heel worden. Je zult stabiliteit en innerlijke rust ervaren, ondanks een  eventueel chaotische buitenwereld. Deze initiatie brengt (innerlijke) vrede, vreugde en nectar, het  zoete van het leven. Het belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren, dus om je  eigen ware bestemming te kunnen leven.  Met de inwijdingen van de Pampamesayok en van de Altomesayok verenig je de krachten van het  vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Deze twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en  daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen.

7. Initiatie van de Hoeder van de Aarde: Kuraq Akuyek

Deze initiatie verbindt je met de aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de  Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde en zijn vallen onder de directe bescherming van  deze aartsengelen. Zij kunnen wanneer nodig hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans  te brengen. Deze inwijding tot Hoeder van de Aarde geeft je een directe verbinding met de sterren en met de  zon, onze lokale ster. Deze initiatie laat je zogenoemde 'godbrein' ontwaken. In de kwantumfysica  wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op  het Veld. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van  creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie  en dromen waar te maken. Pachamama (Moeder Aarde) zorgt voor ons en wij zorgen voor haar. Zij zal een liefhebbende gids  voor je zijn als jij je bewustzijn afstemt op haar ritme en haar cyclus. Door deze initiatie begint je  lichaam op een andere manier te genezen.

8. Initiatie van de Hoeder van de Sterren: Mosoq Karpay

Dit is de inwijding van de Tijd die Komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige  verankering met de tijd die komt na de overgansfase waar we nu in zitten, dus op of rond 2012. Je  wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en van plaats. Vanuit nieuwe dimensies en  ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht  voor je toekomst. Je chakra's worden geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens. Je fysieke lichaam,  je DNA, begint te evolueren in dat van een Homo luminus. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en je  wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen.  Tevens zul je kunnen merken dat jij nieuwe gebeurtenissen in je leven steeds vaker en  gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

9. Initiatie van de Schepper: Taytanchis

Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de  Schepper in jou. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je  heen. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je identificatie met je ego  kun je gemakkelijker loslaten. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde of Puur  Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou  zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya elkaar begroeten: In  Lak'ech: ik ben een ander jij. Met deze inwijding ontwaken de boeddhanatuur en het christusbewustzijn in jou. Het maakt je  bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het universum. Dit hoger bewustzijn  geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom  verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent. Deze inwijding zorgt voor een hoge creativiteit en bewuste scheppingskracht. Je bent niet langer  in de greep van een mythe of een verhaal dat anderen voor je geschreven hebben. Jij wordt je  eigen verhalenverteller. Jij wordt de maker van het script van jou leven. De Taytanchis geven je  een directe toegang tot de bron en de oneindigheid van het universum
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Munay-Ki 9 Rites