Inner-Chi Nieuws

27/08/2020 Beste lezer, bezoeker, Het corona-gebeuren heeft invloed op eenieders leven en ik hoop dat jij en je geliefden gezond mogen zijn. Corona heeft een gigantische impact gehad op de activiteiten van Inner-Chi. De activiteiten kunnen/mogen momenteel onder welbepaalde strikte voorwaarden en aldus zeer beperkte mogelijkheden worden uitgevoerd. Het is stap voor stap bekijken hoe we terug iets kunnen betekenen. Gezien de beschikbare werkruimte en het respecteren van de 1.5 meter dienen de lesgroepen beperkt te worden. De lessen nemen alzo veel meer tijd in beslag op de agenda. Nieuwe cursussen en workshops worden naar mogelijkheid van beschikbare tijd en ruimte aangevuld, zo mogelijk rekening houdend met een gezonde verhouding kosten/baten. Individuele consulten/begeleiding dienen door dit alles voor mij jammer genoeg ‘on hold’ te blijven. Je mag me altijd bevragen … hoogstwaarschijnlijk kan ik je iemand aanbevelen die je wel kan verderhelpen. Ik heb al vele mensen mogen opleiden welke nu, op hun beurt, ook individuele begeleiding en healingconsulten doen. Ik durf te hopen op uw begrip omtrent deze noodzakelijk te nemen beslissingen. Gezondheid en welbevinden primeert en dat vraagt om de nodige verantwoordelijkheidszin. Ik wens jullie alvast een aangename en gezonde tijd toe, en als er vragen zijn dan hoor ik het graag. Stay Safe! Warme Licht-groet, Ingrid
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Nieuws Inner-Chi