Reiki Geschiedenis

Reiki-verhaal zoals het door mevrouw Takata werd doorgegeven. Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van de Reiki. Strikt genomen is hij de herontdekker, want werken Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, zij het onder andere namen. Mikao Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les op een christelijke universiteit in Kyoto Japan. Op een dag vroegen zijn studenten hem naar de aard van de genezingen van Jezus. Mikao Usui besloot om daar ernstig onderzoek naar te gaan doen. Hij reisde de wereld af en kwam daarbij onder andere in Chicago, Amerika, studeerde Sankriet om oude geschriften te kunnen lezen en ging naar India. In oude geschriften vond hij symbolen en formules, die iets te maken hadden met de genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets mee. Uiteindelijk keerde hij terug naar Japan. Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten en mediteren op de heilige berg Kurayama. Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij er 1 weg. Aanvankelijk gebeurde er niets totdat de 21e dag aanbrak... Hij had een visioen, waarin de symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten. Hij "had het licht gezien" en daalde af van de berg. Hij voelde zich energiek en sterk en dat was verbazend na 21 dagen vasten en mediteren. Hij stootte tijdens de afdaling zijn teen aan een steen. Instinctief pakte hij zijn teen vast en tot zijn verbazing stopte na enkele minuten het bloeden en nam de pijn af. Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een compleet ontbijt. Normaal gesproken is zoiets na een vastenperiode niet erg verstandig, de maag kan dan het voedsel nog niet aan. Mikao Usui at met smaak en verwerkte het ontbijt zonder last te krijgen van indigestie. De kleindochter van de herbergier leed aan vreselijke kiespijnen. Mikao Usui bood aan te helpen en de hulp werd geaccepteerd. De pijnen verdwenen en Usui kreeg steeds meer in de gaten welk een kracht hij ontvangen had.

Samenvatting van de grote lijnen:

Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling aan de Japanse theoloog Dr. Mikao Usui geopenbaard, dit dankzij zijn levenslange beoefening, opleidingen en interesse. Hij ontdekte de sleutels om deze Reiki energie van mens tot mens door te geven en te gebruiken. In een ononderbroken traditie worden deze doorgegeven van Meester op leerling. Chujiro Hayashi werd door Mikao Usui opgeleid, welke op zijn beurt, de Amerikaans-Japanse, Mevrouw Hawayo Takata inwijdde in de leer. Zij introduceerde in de 70-er jaren het Reiki-systeem in de Verenigde Staten. Alsdan werd gesproken van Reiki-masters. Zij heeft 22 mensen tot Reiki-master opgeleid.

Reiki: verschillende systemen

De 22 Reiki-masters, opgeleid door mevrouw Takata leken niet allemaal hetzelfde geleerd te hebben van haar. Daaruit zijn de verschillende Westerse Reiki-systemen ontstaan. De verschillende Reiki systemen zorgen soms voor verwarring voor wie aan Reiki wil beginnen. Wat ik kan zeggen is: Reiki is Reiki. Als je interesse hebt voor een Reiki systeem ga dan de geschiedenis van het Reiki-systeem wat je wil volgen na, maar vooral: kijk naar wat de master van jouw keuze uitdraagt en kan. Kijk hier voor meer info voor het vinden van een Reiki-Master. Zelf ben ik sedert 2003 Reiki & Seichem Master-Teacher, geïnitieerd en opgeleid volgens het Tera-Mai™ Helingsysteem.
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Reiki Geschiedenis